központi vonal: 76/587-621

Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívására Kunszállás Község Önkormányzata TOP-4.1.1-15BK1-2016-00016 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017. május 1. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett 25 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

A projekt célja a meglévő egészségház korszerű egészségcentrummá fejlesztése, amely magában foglalta a háziorvosi valamint a fogorvosi rendelő épületének korszerűsítését. A támogatásnak köszönhetően a háziorvosi rendelő várójából illetve az épületen kívülről is megközelíthető akadálymentes mosdóhelyiség került kialakításra, továbbá megvalósult az épület szigetelése, tetőfelújítása. Az energiahatékonyság mellett szempont volt az élhetőbb környezet megteremtése a parkolók kialakításával.

A projektet a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft és Kunszállás Község Önkormányzata konzorciumi együttműködés keretében valósította meg. A kivitelezést a beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő Izsépker Plusz Kft (Izsák Battyhányi utca 50.) végezte. Zahorszki Sándor (okl. építészmérnök vezető tervező, okl. építőmérnök) a műszaki ellenőri feladatokban, Dr. Laki Tamás (okl. építészmérnök, rehabilitációs mérnök, okl. mérnök-tanár) az akadálymentes szerkezetek kivitelezésének ellenőrzésben Nyilas Gábor Ferenc (okl. építőmérnök, okl. energetikus mérnök) az energetikai tanúsítványok beszerzésében működött közre. A korszerű betegellátáshoz szükséges eszközöket a Rextra Orvosi Műszer Kereskedelmi Kft. szállította.

A beruházás kivitelezési munkáit követően 2017. november 16-án ünnepélyes keretek között került átadásra a felújított egészségcentrum, majd 2017. november 29-én a műszaki átadás-átvétellel a kivitelezési munkák lezárultak. A projekt zárására 2018. március 31-én kerül sor.

A fejlesztés eredményeként sikerült olyan magas színvonalon működő, a betegek és az egészségügyi dolgozók számára élvezhető ellátási környezetet teremteni, amely mindamellett, hogy az esélyegyenlőség alapjain nyugszik, a gazdaságos és kiszámítható működtetést segíti elő. Amely alkalmas a megelőző és szűrővizsgálatok elvégzésének legmagasabb szinten történő biztosítására, hozzájárulva ezáltal a lakosság egészségmegőrző, egészségvisszaállító képességének fokozásához, a népességcsökkenés megállításához

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ kérhető:
Kovács Imre, polgármester
06(70)3802265, hivatal@kunszallas.hu


Kunszállás Önkormányzat | Copyright © 2018. All rights reserved. | Felhasználási feltételek