központi vonal: 76/587-621


Római Katolikus Templom – Hit és Összetartozás

6115 Kunszállás, Kossuth u.7. Tel: 76/378-081    lelkész: Gyöngyösi József

Program: templom megtekintése, séta a templomkertben

A pusztán a török dúlás után letepültek és a későbbiekben ideköltözők is római katolikusok, mélyen vallásos emberek voltak. Az egyházszervezés és a hitélet Pater Lehosit Kajetán ferences nevéhez kötődik,  aki 30 évig volt Kunszállás és a környék lelkipásztora. Ő  indította el a gyűjtést a templomépítésre 1892-ben.
Még I. Ferenc József is küldött 100 forintot az első pusztai templom építéséhez. Suszter püspök tízezer forintot adott. A hívek fuvarral és kétkezi munkával tudtak segíteni. Száznyolcvanezer téglát helyben égettek ki és az ehhez szükséges szalmát is ők adták össze. Szorgalmuknak és lelkipásztoruknak köszönhetően a templom egy év alatt épült fel.
1896. július 19-én Agócs János félegyházi apátplébános, hatezer hívő jelenlétében szentelte fel.

A templom búcsút minden év júliusának második vasárnapján tartjuk.

Kunszállás Önkormányzat | Copyright © 2018. All rights reserved. | Felhasználási feltételek