központi vonal: 76/587-621

A kormány döntése értelmében hamarosan Kunszállás és térsége is bekapcsolódhat a gazdasági vérkeringésbe! Azaz megépülhet az M5 autópálya várva-várt kunszállási csomópontja

Előzmény:
Kunszállás közigazgatási területén halad át az M5-ös autópálya mintegy 5 kilométeres
szakaszon . Az autópálya építését 1992-ben lakossági fórum előzte meg, melynek során a
településen élők az építkezéshez azzal a feltétellel járultak hozzá, hogy az út ne zárja el
Kunszállást a korábbi vonzáskörzetétől, azaz épüljön egy közlekedési csomópont.

A kunszállási csomópont megépítése akkoriban a Kecskemét-Kiskunfélegyháza közötti szakasz megépítésének az engedélyezési feltétele volt.
Sajnos, ennek a már több mint 20 éves feltételnek késett a megvalósulása. A fizető autópálya üzemeltetői nem tartották be ezt a kötelezettség vállalásukat, mert sem az építés idején „1998. június 09-ig - ekkor történt az utolsó szakasz átadása Kecskemét-Kiskunfélegyháza” a kunszállási közlekedési csomópont, sem egy 2001 . december 31-éig kitolt határidőig nem épült meg annak ellenére, hogy a magyar állam valamint az M5-ös autópálya építésére és üzemeltetésére létrehozott AKA részvénytársaság között 1994-ben létrejött koncessziós szerződés, amelynek végleges jóváhagyására a '95. év első felében került sor, egyértelműen tartalmazta a kunszállási csomópont  2001. december 31-éig történő befejezését.

Továbbiak:
Az elmúlt 12 évben számos parlamenti interpelláció, levélváltás tárgyalás következett az illetékes minisztériumokkal, azonban ezekben az esetekben mindig kitérő válaszok érkeztek.
Az utolsó válaszlevél tanúsága szerint a kormány elkötelezte magát a lehajtó megépítése mellett, azt azonban a megnövekedő „gazdasági potenciál” függvényében preferálta.
A helyzet tehát úgy hozta, hogy a sok-sok tárgyalás, no meg a Júlia Malom és a Mercedes fejlesztés meghozta az áttörést. A 2017-es költségvetés módosításában a kormány döntést hozott arról, hogy a kunszállási le és felhajtó szelvény megépítését a kormány 525 millió forinttal támogatja, a végrehajtással pedig konkrétan meg is bízta a fejlesztési és a belügyminisztert. (Magyar Közlöny 2017/179. /29481/ november 8-ai száma)

Ami vélhetően következik:
Háromoldalú tárgyalások a koncessziós szerződés értelmében építő AKA Zrt-vel, valamint várhatóan hamarosan támogatási szerződés megkötésére kerül majd sor a Belügyminisztérium és az Önkormányzat között a folyósítás feltételeiről.
Az állam által megrendelt és 2016-ban elvégzett mindenre kiterjedő szakértői vizsgálatnak megfelelően a tervdokumentáció aktualizálására is sor kerül, amelyben az előzetes információk szerint nem történik majd jelentősebb változás az eredeti tervekhez képest. Ezen tények nagymértékben segítik majd a kivitelezési költségek racionalizálását, mivel jó néhány munkálatot már nem kell elvégezni, tekintettel arra, hogy azok az építés korábbi fázisában már megtörténtek.
( nyomvonal menti kisajátítások, szélesebb híd szelvény megépítése, gyorsító sávok megléte, … stb.)

A kivitelezés pontos időrendjéről – amit egyébként többen kérdeztek - a jelenlegi információk alapján még nem szabad jóslásokba bocsátkozni, de akár 2 évig is elhúzódhat.

Leszögezhető azonban, hogy a kormány döntése hatalmas áttörés a lehajtó ügyében, amely végleges és visszafordíthatatlanul előnyös változásokat hoz a térség gazdasági életében.

Kovács Imre
polgármester

Megépülhet az M5-ös autópálya kunszállási lehajtója
Kunszállás Önkormányzat | Copyright © 2018. All rights reserved. | Felhasználási feltételek