központi vonal: 76/587-621

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Olvasók!

A 2019-es év kezdetén szeretettel köszöntöm Önöket, akik a mögöttünk hagyott esztendők sikereiben is partnereink voltak.

Az első gondolat a köszöneté: Köszönöm az együttműködést, a közös gondolkodást.
Közösségünk összefogása nélkül nem érhette volna el Kunszállás mindazt, amit az elmúlt 12 esztendőben megvalósított, nem folytathattuk volna a falu megújítását, melynek kitüntető címét ez idáig két ízben is birtokolhattuk.
Természetesen a közösség alatt nem pusztán civil szervezeteinket értem, hanem Kunszállás Község egészét. Az elért eredményekért, a megvalósított tervekért minden polgárnak jár a köszönet.

Meggyőződésem, hogy az elmúlt évtizedben jelentőset lépett előre településünk, s így a térség példaértékű településévé vált. Volt lehetőségünk kialakítani sétáló utcát, parkot, teret, dísztavat, megszépíteni, kijavítani utakat, utcákat, játszóteret. Korszerűsítettünk épületeket, amelyek megújult formában őrzik, hirdetik tovább Kunszállás történelmi múltját.

Kormányzati segítséggel valósulhatott meg rengeteg dolog a faluban, melyet ezúton is köszönünk. 
A XXI. század energetikai követelményeinek megfelelően korszerűsödtek középületeink; a művelődési központ, az óvoda és a Könyvtár, valamint az orvosi rendelő is, valamint falusi szinten elsők között elektromos autó töltőfejet is telepítettünk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az élénkülő gazdaságnak köszönhetően több vállalkozás bővülésének is részesei lehettünk az elmúlt években és ez a folyamat bizonyosan folytatódik majd az M5-ös csomópont átadását követően is.

Számos sportcélú fejlesztés is akadt az elmúlt esztendőkben. A futballpályán elkészült a lelátó és épült új öltözőszárny, öntözőrendszer, kerítés is. Bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz!

Örömömre szolgál az is, hogy a megújuló Kunszállás olyan saját rendezésű programokat tudott megvalósítani az elmúlt években, amelyekre az ide látogató vendégek jó szívvel gondolnak és örömmel jönnek vissza hozzánk. Jóleső érzés látni, hogy a helyieken kívül az ide látogatók is visszaigazolják törekvéseinket.

Külön köszönet illeti a falu adófizetőit, vállalkozásokat, akiknek a befizetett adóforintjaiból tudtunk sok-sok önerős fejlesztésre, ingatlan vásárlásra, új telekalakításokra is fordítani.
És ha már köszönet!

Köszönöm Lezsák Sándor országgyűlési képviselőnknek a sok munkát mellyel hozzájárul ehhez a fejlődéshez!

Köszönöm valamennyi az önkormányzati hivatalban, intézményeinkben és a falugazdálkodásban dolgozó kollégának a becsületes munkát, mert nélkülük ezt a felsorolt sok mindent nehéz lett volna elérni!

Köszönöm családjainknak, hogy mögöttünk állnak! Külön köszönet feleségemnek a támogatásért!
És természetesen köszönet a sokszor nevüket, arcukat sem vállaló kritikusainknak is, hogy nem hagynak elkényelmesedni minket!

Tisztelt Olvasók!

A mögöttünk hagyott időben jutott erőnk a jövő tervezésére is: így kijelenthetem, hogy egy pénzügyileg továbbra is stabil önkormányzati vezetéssel 2019-ben is sikeresen folytatódhat majd tovább településünk megújulása, hiszen kész tervekkel várjuk a megnyíló forrásokat, a folyamatban lévő fejlesztéseink mellett, mint például a fő utca rehabilitációja, óvoda bővítése és a hivatal energetikai korszerűsítése.

Reményeim szerint a fejlődés a most záruló önkormányzati ciklust követően is folytatódni fog!
Tudom különös év előtt állunk az idén, hiszen két választás elé is nézünk.
Tavasszal az európai uniós választás határozza meg többek között azt, hogy továbbra is szabadon dönthessünk arról, kivel akarunk együtt élni Európában, hazánkban.
Ősszel pedig helyhatósági voksolás vár ránk, melynek eredménye nagy mértékben meghatározza majd Kunszállás jövőjét, az eddig talán példa nélküli fejlődésünk távlati zálogát.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A fejlődésnek folytatódnia kell és hiszem a fejlődés összefogással folytatódni is fog!

Ehhez a munkához egészségben, szeretetben gazdag elkövetkezendő éveket kívánok Önöknek és minden kunszállási lakosnak!

Kovács Imre
polgármester

Kunszállás Önkormányzat | Copyright © 2018. All rights reserved. | Felhasználási feltételek