központi vonal: 76/587-621

Kunszállás több megyei, régiós és országos civil szervezetnek is tagja.
 
A Magyar Faluszövetségnek egyik alapító tagja, ahogyan a Kiskun Önkormányzatok Szövetségének (melynek elnöke jelenleg a kunszállási polgármester), illetve a negyvenhat tagot számláló Kun Konzorciumnak is.  Utóbbi két egyesület rendezi meg háromévente a Kunok Világtalálkozóját, melynek egyik társrendezvénye a Történelmi Kun-Szállás Foglalás rendezvény, melyet 2015. évben mér negyedik alkalommal rendeztünk meg. Kovács Imre kunszállási polgármester 2012. és 2015. között  a kiskun kapitányi tisztséget is betöltötte. 

Feladata volt többek között a kun hagyományok ápolása, megőrzése az utókornak, kapcsolattartás a kiskun, nagykun és jászkun települések között. Kunszállás tagja továbbá a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) és a Községi Önkormányzatok Országos Szövetségének (KÖOSZ) is. 

 2014. óta aktív tagsági viszonyunk van egyrészt a kecskeméti székhelyű Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesületben – 2015-ben először vettünk részt az egyesület által megrendezett, országos hírű Hírös Hét rendezvénysorozaton, ahol egy jurtában mutattuk be a települési értékeket, mezőgazdasági terményeinket a látogatóknak; kiállításunkat a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat különdíjjal jutalmazta!-, másrészt a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesületben, akik 2015. októberében 80 fő részvételével Kunszálláson tartották meg a HACS-munkatársak részére a régiós értekezletüket! Szintén a kezdetektől tagjai vagyunk a Falugondnokok Duna-Tisza-közi Egyesületének, illetve a megyei és Országos Polgárőr Szövetségeknek, hiszen a község külterületi, tanyás részein lakó rászorulók igénylik a tanyagondoki szolgáltatást és – a belterületi lakosokkal egyetemben- a megfelelő közbiztonságot is.

Kunszállás Önkormányzat | Copyright © 2018. All rights reserved. | Felhasználási feltételek