A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése20 | 10 | 29.

Sajtóközlemény letölthető innen!

A Polgármesteri HIvatal energretikai felújítása 

Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-3.2.1-16 Önkormányzati Épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívására Kunszállás Község Önkormányzata TOP-3.2.1 -16-BK1-2017-00014 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017.12.21. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató akkori döntése alapján Kedvezményezett 39.770.719 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés 2020.07.14-én hatályba lépett módosítása szerint a vissza nem térítendő támogatás összege 44.609.295 forint. 

A projekt célja a Kunszállási Polgármesteri Hivatal épület energetikai felújítása volt. Ennek keretében teljes homlokzat és födémszigetelésre, nyílászáró cserére, új radiátorokat és gázkazánt is magába foglaló fűtéskorszerűsítésre került sor.

A projektet kedvezményezettként Kunszállás Község Önkormányzata valósította meg. A projektmenedzsmentet a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség látta el Szabó Tamás közreműködésével. A kivitelezést a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő Signum Alfa Team Kft. (Budapest.) végezte. Zahorszki Sándor (okl. építészmérnök vezető tervező, okl. építőmérnök) a műszaki ellenőri feladatokban, A Tótender Kft. a projekt előkészítésében, a Panel Solar Kft. a szakmai megvalósításban működött közre. Nyilas Gábor Ferenc (okl. építőmérnök, okl. energetikus mérnök) az előzetes felmérés során, az energetikai tanúsítványok illetve a szemléletformáló képzés tekintetében működött közre.

A megvalósítás során Kürti Balázs és csapata, Bihar Károly, Kovács György Sándor és a Menyhért-Alpin Kft. kunszállási dolgozói az átlagon felüli színvonalú munkát végeztek a nyertes kivitelezővel együttműködve!

A közbeszerzési eljárás lefolytatásáért a KÖZ-Ber Kft (képv. Polyák Csaba) közbeszerzési tanácsadó volt a felelős.

A 2018. 07. 05-én hatályba lépett támogatói okirat kiállítást követően 2019. novemberében került sor a közbeszerzési kiírásra, amely eredményeképpen 2020. februárjában a nyertes kivitelezővel megtörtént a szerződéskötés. 2020. június 25-én történt műszaki átadás-átvételt követően 2020. augusztus 29-én ünnepélyes keretek között került átadásra a felújított Községháza. A projekt zárására 2020. október 29-én kerül sor.

A fejlesztés eredményeként a szigetelés és nyílászárócsere következtében külsőleg megújult Községháza méltó a faluképhez. Az lakosság kulturált környezetben intézheti ügyeit, a hivatal rezsiköltségében jelentős megtakarítás mutatkozik, valamint a hivatali dolgozók munkavégzésének körülményei javultak. A kazáncserével és a szabályozható hőleadókkal megvalósult fűtéskorszerűsítés és a nyílászárócsere kiszámítható munkakörülményeket jelentenek.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ kérhető: Almási Roland Márk, polgármester

+36/20/9818636;
hivatal@kunszllas.hu20 | 03 | 13.

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00014
A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-3.2.1-16 azonosító számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra „A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése" címen Kunszállás Község Önkormányzata TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00014 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017. december 20. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett 39,7 millió forint összegű 100%-os,  vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt megvalósításának kezdete: 2017. 12. 20 . 

A projekt fizikai befejezése: 2020. 08. 31 .

Támogatás összege: 39,7 millió Ft


A projekt tartalma:

A hivatal 2017-es belső felújítását követően a külső szigetelés, nyílászárócsere  és a fűtés korszerűsítése is időszerű. 
A projekt célja a Kunszállási polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése, amely által az épület energiatakarékos és költséghatékony működtetése valósul meg. Az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek magukba foglalják a polgármesteri hivatal épületének a külső hőszigetelését, nyílászáró cseréjét és a fűtési rendszereik fejlesztését. Műszaki tartalom: Energiahatékonysági beavatkozások: homlokzati hőszigetelés 16 cm kőzetgyapottal, nyílászáró csere, padlásfödém szigetelés 20 cm ásványgyapottal, lapostető szigetelése, lábazat hőszigetelése 10 cm XPS-el; Gépészeti fejlesztés: hőleadók, csőhálózat és termosztatikus szelepek felszerelése, kondenzációs kazán telepítése. A projekt legalapvetőbb célkitűzése, hogy az intézmény által kibocsátott szén-dioxid mennyisége csökkenjen, továbbá az épületek fajlagos primer energiafogyasztása olyan mértékben változzon, mely a jogszabály szerinti követelményértékeknek megfelel. A tervezett projekt megvalósítása a meglévő infrastruktúra korszerűsítését teszi lehetővé, új tevékenységek és szolgáltatások nem alakulnak ki a projekt által, de a meglévő szolgáltatások magasabb színvonalon lesznek elérhetők. A projekt a Felhívás műszaki és szakmai elvárásainak és követelményeinek megfelel, az abban foglalt szempontok figyelembe vételével került megtervezésre. A projektben tervezett tevékenységek energetikai szakemberek mérésein és javaslatain alapulnak. A projektnek nincs klímakockázata és nincs negatív hatása a vizek állapotára.

A projektmenedzsment feladatait a a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft látja el.  A kivitelezést a beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő Signum Alfa Team Kft végzi. Zahorszki Sándor (okl. építészmérnök vezető tervező, okl. építőmérnök) a műszaki ellenőri feladatokban működik közre. Az energetikai tanústványokat és a pályázati dokumentumokat a Panel Solar Kft és Tótender Mérnöki Szolgáltató kft készítette el. 

A támogatási szerződés hatályba lépett, az előleg megérkezett. A beruházás tekintetében a közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezési szerződés aláírásra került 2020. január 20-án.  

A projekt zárására vélhetően 2020. augusztus 31-én kerül sor.Műszaki taratalom:

Tervezett állapot

A tervezett korszerűsítés elsődleges célja az épület energiafelhasználásának csökkentése és általános állagmegóvása.

Főbb munkanemek:

- homlokzatok hőszigetelése (16 cm kőzetgyapot)

- zárófödém hőszigetelése (20 cm ásványgyapot)

- lapostető hő-víz szigetelés

- homlokzati nyílászárócsere (fa Uw:1,15 W/m2K)

- akadálymentesítés

A tervezett korszerűsítés következtében az épület alaprajzi kialakítása, homlokzatképzése nem fog megváltozni.

A tervezett építési tevékenységek a vonatkozó jogszabályok értelmében engedély nélkül végezhető.

 

Anyagok szerkezetek

Homlokzati hőszigetelés (Kőzetgyapot):

Az épület minden homlokzati falszerkezetén 16 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelő rendszer kerül kialakításra. A lábazatokon 10 cm vastag XPS zártcellás polisztirol hab hőszigetelő táblát, a falkávákon pedig 4 cm vastag kőzetgyapot táblát kell alkalmazni.

Az alkalmazott hőszigetelő rendszerre vonatkozó alkalmazástechnikai utasításokat maradéktalanul be kell tartani.

Kizárólag Építőipari Műszaki Engedéllyel rendelkező hőszigetelő rendszer alkalmazható!

A hőszigetelő táblák elhelyezése előtt a felület tisztítása, a meglévő felületképzés laza részeinek eltávolítása és a felület alapozása szükséges. A mechanikai rögzítés tervezése – kihúzási vizsgálatokra alapozva - szükséges.

A hőszigetelő táblák felületén simítóréteg készül, lúgálló üvegszövet háló (min. 145 g/m2) beágyazásával, teljes réteg vastagság minimum 4mm.

A hőszigetelő rendszer felületképzése 2 mm vastag, dörzsölt hatású kivitelben készülő vékonyvakolattal történhet a vonatkozó engedélyeken szereplő és a pályázó által jóváhagyott színnel.

A simító réteg és a fedőréteg teljes vastagsága meg kell feleljen a tűzvédelmi követelményeknek és az alkalmazott rendszer Építőipari Műszaki Engedélyében meghatározott előírásoknak.

A homlokzati hőszigetelő rendszer kialakításának a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásainak, követelményeinek meg kell felelnie.

Az épület meglévő homlokzatán lévő valamennyi szerelvényt, kiegészítő szerkezetet (táblák, zászlótartók, kültéri lámpák, elektromos kapcsolók, villámhárító rendszer, előtetők, kaputelefon, klíma, stb.) el kell távolítani a hőszigetelő rendszer készítése előtt és a felújítás után az eredeti funkciójának megfelelően vissza kell helyezni hőszigetelő képességgel rendelkező rögzítő betét alkalmazásával.

A Teljes Hőszigetelő Rendszer (THR) mechanikusan történő rögzítése esetén (dübelezés), a rögzítést minden esetben a falfelület magassági- és homlokzati pozíciója, valamint a dűbel húzási teherbírása alapján méretezni, tervezni kell. A mechanikai rögzítési tervet kizárólag a hőszigetelő rendszer gyártója és/vagy forgalmazója (rendszergazdája), vagy a rendszergazda megbízására és jóváhagyásával a dűbelt gyártó cég készítheti el.

A szigeteléshez fémszeges dűbel alkalmazandó.

A tűzfalnál található macskalépcső körül bádogozás kialakítása szükséges vízcseppentővel a homlokzati hőszigetelőlemez vastagságához igazodva a cseréppel megegyező színnel.

Padlásfödém szigetelése (fa födém)

A padlás kipakolása és a burkolat portalanítás után 1 réteg felületfolytonosan kialakított páraáteresztő fóliát kell elhelyezni, átlapolás minimum 10 cm. Az így előkészített felületre ásványgyapot hőszigetelés kerül 10 + 10 cm vastagsággal egymásra merőleges terítéssel.

 

Lapostető szigetelése

A meglévő lapostető szigetelésre lépésálló EPS hőszigetelés és kenhető bitumenes vízszigetelés kerül.

Amennyiben a villámvédelmi rendszer megbontása szükséges akkor, a teljes szigetelés elkészülte után mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni a helyreállítás utáni bevizsgálást. (MSZ EN 62305)

Gondoskodni kell a lapostetőben lévő pára/gőz kivezetéséről. A kiszellőzők magassága a tető fedése felett minimum 20 cm legyen.

Lépésálló táblás EPS 150-es polisztirol lemez kerül beépítésre mechanikus rögzítéssel.

Az attika falaknál vízcseppentő-rögzítő szegélyt kell beépíteni 0,8 mm vastag horganyzott acéllemezből helyszíni méret szerinti kiterített szélességgel.

A vízszigetelő réteg bitumenes szigetelésnél 4,0 mm vastag lemezzel, és mechanikai kiegészítő rögzítéssel kell ellátni szigetelésrögzítő tárcsás dűbellel.

Mechanikai rögzítésnél 4db/m2, a széleken 2 m-es sávban 6 db/m2, a sarkokban 9 db/m2 dűbel rögzítést kell alkalmazni. (DIN 1055 szerint; számított érték MSZ 15021/1, kiegészítve az ÉMSZ irányelvekkel)

A lejtés előírt mértékét a vízszigetelés elkészítése előtt ellenőrizni szükséges.

Lapostető szeleinek bádogozása, legalább 8 cm-es vízorrokkal, 5%-os befele lejtéssel.

Horganylemezből 20 cm-enként dűbelezett rögzítő szegélyekkel, 6 m-enként dilatálva.

Befejező munkarészként kerülnek visszaszerelésre az ideiglenesen leszerelt villámhárítók, a lépcsőházi tetőfelépítményeknél az új ereszcsatornák és lefolyócsatornák, valamint minden más egyéb ideiglenesen leszerelt szerkezet.

 

Fa ablakok, ajtók:

konszignáció szerinti műszaki tartalommal.

A megkövetelt hőátbocsátási tényező a teljes szerkezetre:

Uw,ablak=1,15 W/m2K, Uw,ajtó=1,15 W/m2K

Technológia utasítás, homlokzati színezés:

A homlokzati színezés megkezdése előtt 3 darab 1 m2-es színmintát kell készíteni, és azt homlokzati felületen el kell helyezni. A három darab színből egyik a terveken szereplő szín, másik kettőt Megrendelő választja ki. A homlokzati színezést kizárólag a Műszaki ellenőr és Megrendelő képviselője által jóváhagyott színminta alapján lehet elkészíteni.

  

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 További információ: hivatal@kunszallas.huCopyright © 2021. Kunszállás Önkormányzata. | Minden jog fenntartva! | Adatkezelési Tájékoztató | készítette: Joe Production Bt.