Kossuth utca rehablitációja

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kunszállás Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00011 azonosító számon regisztrált, 2017. július 24. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét kepéző felhívás szerint, amelyet a Támogató 2018. június 18. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített.
A Támogató döntése alapján Kedvezményezett 60 millió forint, 100% intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesül.

 

A projekt megvalósításának kezdete: 2018. június 18.

A projekt fizikai befejezése: 2021. október 31.

Támogatás összege: 60 millió Ft 

A projekt tartalma:

A Kossuth utca rehabilitációja lehetővé tette, hogy a kerékpárút végétől a benzinkútig -1010 méteres szakaszon- folyamatos járda vezessen végig a falun. Új utcabútorok beszerzése mellett 3 új gyalogátkelőhely került kialakításra (templom, Honfoglalás és Bem utca kereszteződések) és a faluközpontban 28 db új parkolóhelyek létesült. A közbeszerzési eljárás kiírását megelőzően szükséges volt a hatósági engedélyek beszerzése.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Hatósága az előírt szakhatóságok bevonását követően adta ki az engedélyét a parkolók létesítésére. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevő az Izsépker Plusz Kft. végezte el a kivitelezési munkálatokat 2020. 12. 15-re. Az utcabútorokat (hulladékgyűjtők, kerékpártámaszok) az Alex Fémbútor Kft. leszállította 2021. júniusában, valamint a szemléletformáló eszközök beszerzését követően (2021. szeptember) zárulhatott a projekt.
Az iskolai gyalogátkelőhelyhez szemléletes zebrára figyelemfelhívó tábla került elhelyezésre, valamint minden általános iskolás tanuló láthatósági mellényt kapott a tanévnyitó ünnepségen a biztonságos kerékpáros közlekedés érdekében.


21 | 06 | 30.

Sajtóközlemény (letölthető *.pdf)
A Kossuth utca rehabilitációja kunszálláson

Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-3.1.1-16 Fenntartható Közlekedésfejlesztés tárgyú felhívására Kunszállás Község Önkormányzata TOP-3.1.1 -16-BK1-2017-00011 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2018. 06.18. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett 60.000.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt célja a Kunszállási Kossuth utca rehabilitációján belül a teljes (1010 méteres) szakaszon a járda felújítása, tovább 28 db parkolóhely és 3 darab gyalogátkelőhely kialakítása volt. A támogatás keretében beszerzésre került 12 darab kerékpártároló, 12 db hulladékgyűjtő, valamint a szemléletformálás részeként láthatósági mellények ekrültek beszerzésre a település iskolájában tanuló diákok részére. A beruházásról készült videóösszeállítás a település honlapján megtekinthető.
A projektet kedvezményezettként Kunszállás Község Önkormányzata valósította meg. A projektmenedzsmentet a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség látta el Lantosné dr. Mayer Zsuzsanna közreműködésével. A kivitelezést a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő Izsépker Plusz Kft. (Izsák) végezte. A közbeszerzési eljárás lefolytatásáért a KÖZ-BER Kft (képv. Polyák Csaba) közbeszerzési tanácsadó volt a felelős. Zahorszki Sándor (okl. építészmérnök vezető tervező, okl. építőmérnök) a műszaki ellenőri feladatokban, Rácz Sándor (okl. építőmérnök, Közúti építmények tervezése) a projekt előkészítésében, tervezésében, engedélyezési eljárásokban működött közre. A szemléletformáláshoz kapcsolódó tevékenységet a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat végezte el. Az utcabútorokat az Alex Fémbútor Kft szállította, a telepítésért a Kunszállási Falugazdálkodási Kft munkatársait illeti köszönet.
A 2018. 09. 03-án hatályba lépett támogatói okirat kiállítását követően 2019. október 5-én a gyalogátkelőhelyek kijelölésének tekintetében megérkezett a jogerős határozat, majd, 2020. 04.18-án a 28 db kijelölt parkolóhely építésének engedélye is jogerőre emelkedett.
Ezt követően került sor a közbeszerzési kiírásra, amely eredményeképpen 2020. augusztus 31-én a nyertes kivitelezővel megtörtént a szerződéskötés. 2020. december 15-én történt műszaki átadás-átvételt követően, 20021. június 10-én érkeztek meg az utcabútorok. 2021. június 30 -án kerül sor a projekt zárására.
A fejlesztés eredményeként a településen áthaladó közút -amely Kunszállás főutcája- megújult arculattal, kulturált körülmények közötti közlekedést tesz lehetővé a gyalogosok számára, a faluban közkedvelt kerékpáros közlekedést pedig megkönnyítik az esztétikus kerékpártárolók. A hulladékgyűjtők kihelyezése köztisztasági szempontból elengedhetetlen részét képezték a projektnek. Az iskolánál található gyalogátkelőhely figyelemfelkeltő táblát kapott, továbbá a gyerekek számára bizotsított láthatósági mellények közbiztonsági szerepe vitathatatlan.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ kérhető:
Almási Roland Márk, polgármester
+36/20/9818636; hivatal@kunszallas.huCopyright © 2021. Kunszállás Önkormányzata. | Minden jog fenntartva! | Adatkezelési Tájékoztató | készítette: Joe Production Bt.